top of page

Lokalna Współpraca

1

Władze samorządowe

 

 

Współpracujemy z lokalnymi samorządami - nasze projekty spotkały się z zainteresowaniem i posiadają patronat oraz aktywne wsparcie ze strony urzędów powiatowych, gminnych i miejskich.

 

Jesteśmy wdzięczni za wsparcie:

Staroście Powiatu Grodziskiego

Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego

Burmistrzowi MIlanówka

Burmistrzowi Podkowy Leśnej

Burmistrzowi Brwinowa

Wójtowi Gminy Baranów 

2

Organizacje społeczne 

 

 

Współdziałamy z lokalnymi i krajowymi organizacjami, których cele i meteody działania są bliskie naszym dążeniom i zasadom.

 

Biznes Club Polska - wierzymy, że projekt mentoringu świadczonego przez doświadczonych właścicieli firm dla młodych, stawiających pierwsze kroki w biznesie ludzi niedługo już pozwoli nam pokazać pierwsze efekty. 

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy harcerzom z Hufca imienia Janusza Kusocińskiego z Milanówka za okazaną pomoc podczas promocji projektu "Zakupy z Polecenia".

3

Media

 

 

Radio Bogoria

Dzięki życzliwośći Radia Bogoria od 2013 roku możemy prowdzić cykliczną - cotygodniową audycję "Echo Biznesu". razem z naszymi gośćmi - ekspertami rozmawiamy o ważnych dla biznesu kwestiach.

Poruszamy między innymi tematy z zakresu: ekonomii, reklamy, psychologii sprzedaży, podatków, prawnych aspektów prowadzenia biznesu, inwestycji finansowych, inwestowania w nieruchomości, rekrutacji personelu, motywowania pracowników, poszukiwania zatrudnienia, rozwijania własnej kariery, etyki biznesu.

Dzięki opiniom naszych słuchaczy stale pojawiają się nowe ważne tematy.

 

Echo Biznesu

Nawiązaliśmy współpracę z magazynem "Echo Biznesu" wspólnie z którym zamierzamy wydać nasz pierwszy informator. Termin ukazania się planujemy na końcówkę 2014 roku. 

bottom of page